Adidas Skåla rett opp

.

15.08.09

Resultatliste per klasse

Kvinner 15-17 år |  Kvinner 18-19 år |  Kvinner 20-22 år |  Kvinner 23-34 år |  Kvinner 35-39 år |  Kvinner 40-44 år | 
Kvinner 45-49 år |  Kvinner 50-54 år |  Kvinner 55-59 år |  Kvinner 60-64 år |  Kvinner 65-69 år |  Menn 15-17 år | 
Menn 18-19 år |  Menn 20-22 år |  Menn 23-34 år |  Menn 35-39 år |  Menn 40-44 år |  Menn 45-49 år | 
Menn 50-54 år |  Menn 55-59 år |  Menn 60-64 år |  Menn 65-69 år |  Menn 70-74 år | 

Kontakt e-post adresse: frode.groedahl@gmail.com

18.08.09 18:55:06 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TDR