Tønsberg 4-dagers

Tønsberg CK.

Resultatliste

Aktiv kvinner 10 |  Aktiv kvinner 11-12 |  Aktiv kvinner 13-14 |  Aktiv kvinner 15-16 |  Aktiv kvinner Junior |  Aktiv kvinner Senior | 
Aktiv menn 10 |  Aktiv menn 11-12 |  Aktiv menn 13-14 |  Aktiv menn 15-16 |  Aktiv menn Elite |  Aktiv menn Junior | 

Komunike
Startnr: 278 - T.o.m. plass 49 Korr pga velt innen siste km. (KR)
Startnr: 279 RSB §19.2 100 i bot. 200 i bot til sjåfør Bærum ock
Startnr: 305 j

Epost bjarte@emit.no

05.08.11 22:22:56 eSykkel Versjon 4.0 Emit as

Lisensinnehaver Emit